GÜVENLİ YAŞAM ALANLARI
Özel Güvenlik Kapsamı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ KAPSAMI

Özel güvenlik hizmetinin en temel kapsamı kişilerin mal ve can güvenliğini sağlamak şeklinde açıklanabilir. Bu doğrultuda özel güvenlik hizmetleri kapsamında özel güvenliklerin görev süreleri boyunca güvence altına aldıkları ve korudukları gerçek ya da tüzel kişiler bulunmaktadır.

Bazen koruma ise can güvenliğine yönelik olurken bazen ise mal güvenliğine yönelik olabilmektedir. Bazen ise hem mal hem de can güvenliği koruması gerçekleştirilebilmektedir.

İnsanların can ve mal güvenliğinin korunması için verilen özel güvenlik hizmetleri kapsamında birtakım yasalarında bulunduğunu ifade edebilmek mümkündür.

Özel güvenliklerin görev ve sorumlulukları söz konusu yasa ile düzenlenmiştir. Özel güvenlik hizmetlerinin düzenlenmesi ile ilgili kanunları şu şekilde sıralayabiliriz. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği, Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun.

Easy Life Kalitesi ile Özel Güvenlik Hizmetleri

Yukarıda da bahsedildiği gibi özel güvenlik hizmetleri can ve mal güvenliği için oldukça önemlidir. Bu noktada firmamız Easy Life Özel Güvenlik A.Ş., müşterilerine en kaliteli ve en güvenilir özel güvenlik hizmetleri sunmaktadır. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz