Temel İlkemiz,
Dürüstlük, Dikkat, Yardımseverlik ve Güvenlik

Özel Güvenlik Eğitimleri,
Eğitim konuları ve Özel güvenlik videolarımızı takip edebilirsiniz.

Site Güvenliği Nasıl Sağlanır?
Güvenlik Görevlisi Kimdir

Özel güvenlik hakkında merak edilenler

Özel güvenlik sektörü, eğitim birimleri, iş istihdam konuları ve yönetim hizmetlerinde özel güvenlik görevlilerinin konumu ile ilgili tüm merak edilen konuları sizlerle paylaşıyoruz.

Merkez

Yayla Mh. Şinasi Dural Cd. Cengiz Plaza No:27 K:2
Tuzla / İSTANBUL

Tel : +90 216 395 95 61
Fax: +90 216 395 95 62

Şube

Ertuğrul, İzmir Yolu Cd. 324/A Tuşpa Plaza Ofis: 62-63 / 16120
Nilüfer/BURSA

Tel.: +90 224 372 09 02
Fax.: +90 224 323 01 69

Özel Güvenlik

Özel Güvenlik

Özel güvenlik kavramı gerçekte sadece bireylerin olası tehditlerden korunmasını değil, aynı zamanda insanların mülkleri, konut ve iş yerlerinin de korunmasını kapsamaktadır. Kapsam içerisine bireylerin haricinde tesis ve bina gibi yapılar da girince özel güvenlik, çok boyutlu ele alınması gerekilen bir manaya gelmektedir. Örneğin; özel güvenlik personeli, devlet kurumları, özel sektörde faaliyette bulunan fabrika, iş yeri, ulaşım hizmetleri, eğitim hizmetleri ve sağlık sektörü gibi geniş bir skalada sorumluluk üstlenebilmektedir

Güvenlik konusu hayatın her alanında ihtiyaç duyduğumuz bir zorunluluktur. Güvenliğin sağlanamadığı koşullarda yaşam oldukça zordur.

Risklerin arttığı, belirsizliklerin çoğaldığı, terörün hız kazanıp terör örgütlerinin hem sayıca hem de devşirilen militan sayısı olarak fazlalaştığı dönemde güvenlik kavramı gündemin ilk sırasına yerleşmiştir.

Güvenlik, hayatta kalabilmek adına her şeyi göze alan insanoğlunun en temel ihtiyaçlarındandır. Dolayısıyla vazgeçilebilecek veya göz ardı edilebilecek bir unsur değildir. Günümüzün kaotik ortamında daha açıkçası risklerin arttığı, belirsizliklerin çoğaldığı, terörün hız kazanıp terör örgütlerinin hem sayıca hem de devşirilen militan sayısı olarak fazlalaştığı dönemde güvenlik kavramı gündemin ilk sırasına yerleşmiştir.

Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette olmak üzere, yasa ile korunmasına izin verilen hak ve hürriyetlerin ; (yaşam, mülkiyet, işletme yönetimi) güvenliğini sağlamak amacıyla yasadaki koşullara uygun olarak alınan özel tedbirlere denir.

Profesyonel eğitmenler ile özel olarak eğitilmiş özel güvenlik personellerimiz görev alanlarında.

Koruma

Mevcut veya muhtemel tehlikeye karşı alınan tedbirler bütünüdür

Güvenlik

Alınan koruma tedbirleri ile tehlikenin ortadan kaldırılmasının devamlılığı halidir.

Koruma ve Güvenlik

Tehdit ve tehlikelerin durdurulması, engellenmesi, geri çevrilmesi amacıyla alınan tedbirler bütünüdür.

Özel Güvenlik Hizmetleri bir işletmenin Vitrinidir.

Özel Güvenlik Görevlisi;
– Görünür
– Dikkatli
– Kötü niyetliye Korku
– Dosta Kibar
– Yol Gösteren

Yukarıda açıklanan hiçbir şey teknolojik cihazlarla yapılamaz. İnsanı yetiştirmek gerekir…

Özel Güvenlik Görevlisi

Görev yerinin ne tür bir işletme olduğunu, İşletmede güvenliğin ne amaçla sağlandığını,İşveren tarafından neyin önemli görüldüğünü,Görev esnasında yapılan hata ve ihmallerin     ne gibi problemlere yol açabileceğini, İyi kavramış olmalıdır.

Bunun için, İşletmenin öncelikleri ile görev talimatlarının yanında yasadan kaynaklanan Yetkilerini iyi bilmeli ve yorumlayabilmelidir. !

Günümüzde mevcut güvenlik sistemleri; Fiziki ve Elektronik Güvenlik Tedbirleri ile İnsan Kaynaklarından oluşmaktadır. GÜVENLİK GÖREVLİSİ FİZİKİ VE ELEKTRONİK GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İŞLERLİĞİNİ SAĞLAMALIDIR

Fiziki ve Elektronik Güvenlik Tedbirleri ne kadar gelişmiş olursa olsun, insan faktörü olmadan güvenlik sistemi bir bütün olarak sağlanamaz. Dolayısıyla, güvenlik sisteminin en önemli unsuru       insan kaynağıdır; güvenlik görevlisidir.

EASYLİFE ÖZEL GÜVENLİK A.Ş.GÜVENLİK POLİTİKASI OLARAK; Tesiste çevre ve yaşam değerlerine saygılı, ulusal yasalar çerçevesinde, güvenlik risk ve ihlallerine karşı caydırıcı önlemler almak, görev alanı içerisinde meydana gelebilecek olayları yasaların verdiği yetkiler ve düzenlemeler çerçevesinde önlemek, doğabilecek zararları asgari seviyeye indirmek ve bu konudaki yasal yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla:

Ulusal  güvenlik normları çerçevesinde, çağdaş güvenlik yönetimi uygulamalarını gerçekleştirmeyi,

Güvenlik uygulamalarını insan haklarına saygılı, yasalara uygun ve kurum kimliğine yakışır bir biçimde sürdürmeyi,

Çalışanlarında, “GÜVENLİK BİLİNCİ”ni geliştirmeyi, tüm çalışanları ve iş ortaklarıyla güvenlik kurallarını eksiksiz uygulamayı,

Güvenlik ihlalleri için tespit, raporlama ve kayıt sistemleri oluşturmayı ve süratle müdahale etmeyi,

Güvenlik önlemlerini, ziyaretçilerin, çalışanlarının iş emniyetini tehlikeye atmaksızın,  çalışmalarını asgari etkileyecek şekilde uygulamayı,

Güvenlik personeli ve güvenlik sistemiyle, çalışanlar ile üçüncü şahıslar arasında güven duygusu oluşturmayı,

Güvenlik önlemlerinin uygulanmasında; devlet güvenlik birimleri, ilgili kuruluşlar  ve çevre kuruluşlar ile koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışmayı,

Güncel güvenlik riskleri, güvenlik uygulamalarındaki gelişmeler ve şirket güvenlik politika/sistemlerini takip ederek sürekli iyileştirmeyi,

Gerektiğinde kriz/acil yönetim uygulamalarına süratle geçmeyi/destek vermeyi,

Güvenlik personelini ve sistemlerini, eğitim, test, tatbikat ve denetlemelerle göreve her zaman hazır bulundurmayı, varsa tespit edilen eksiklik ve zafiyetlerini gidermeyi,

Güvenlik araç-gereç, teçhizat ve sistemlerini sürekli bakımlı ve çalışır durumda tutmayı,

Yasalardan aldığı tüm yetkilerini zorunluluk ve dengeli güç kullanım prensiplerini dikkate alarak görev alanı içerisinde uygulamayı taahhüt etmektedir.

Güvenlik görevlisinin yaptığı görev ve işlemler

Güvenlik Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak, aşağıdaki görev ve işlemleri yerine getirir.

İş Organizasyonu Yapmak

 • Vardiyayı teslim almak.
 • Ön danışma hizmetlerini yapmak.
 • Ziyaretçi ve personel giriş-çıkış kayıtlarını tutmak.
 • Tesise Girip – Çıkan araç kayıtlarını tutmak.
 • Giriş-çıkışları kayda bağla olan yerleri kayıt altına almak.
 • İş yeri içinde diğer çalışanlar ile bilgi iletişimini sağlamak.
 • Görevine engel olan sorunları ilgililere bildirmek.
 • Kayıp ve buluntu eşyaları kayıt altına almak.
 • Buluntu Eşyaları tutanakla teslim etmek.
 • Önceden bildirilen emanetleri teslim almak.
 • Güvenlik araç ve gereçlerini temin/teslim etmek.
 • Güvenlik araç, makine ve ekipmanının bakımının yapılmasını sağlamak.

Görev alanı içinde ve yakın çevresinde gözetim yapmak

 • Yakın çevreyi gözetim altında tutmak.
 • Sabit nokta nöbetinde gözlem yapmak.
 • Devriye nöbetinde gözetim yapmak.
 • Kamera görüntülerini izlemek.
 • Refakat hizmetlerini sağlamak.

Görev alanı içinde denetim yapmak

 • Arama yapmak.
 • Devriye denetim tespiti yapmak.
 • Tesisteki malzeme ve demirbaşların korunmasının sağlamak.
 • Görev yerinde güvenlik kurallarına uyulmasını sağlamak.
 • Araçların park düzenine uymalarını sağlamak.
 • Tanımlanmamış alanların farklı amaçlarla kullanılmasını engellemek.

Görev alanını kontrol etmek

 • Kritik bölgeleri kontrol etmek.
 • Kontrol formlarının doldurmak.
 • Fiziki tedbirleri kontrol etmek.
 • Teknik tedbirleri kontrol etmek.
 • Giriş kartı uygulamalarını kontrol etmek.

Çözümlerimiz

Scroll to Top
Canlı Destek
Canlı Destek
Easy Life Özel Güvenlik WhatsApp Hattı
Easylife Özel Güvenlik\'e hoş geldiniz, yardıma ihtiyacınız olursa bu mesajı yanıtlayın, çevrimiçiyiz ve yardım etmeye hazırız.