Temel İlkemiz,
Dürüstlük, Dikkat, Yardımseverlik ve Güvenlik

Özel Güvenlik Eğitimleri,
Eğitim konuları ve Özel güvenlik videolarımızı takip edebilirsiniz.

Site Güvenliği Nasıl Sağlanır?
Güvenlik Görevlisi Kimdir

Özel güvenlik hakkında merak edilenler

Özel güvenlik sektörü, eğitim birimleri, iş istihdam konuları ve yönetim hizmetlerinde özel güvenlik görevlilerinin konumu ile ilgili tüm merak edilen konuları sizlerle paylaşıyoruz.

Merkez

Yayla Mh. Şinasi Dural Cd. Cengiz Plaza No:27 K:2
Tuzla / İSTANBUL

Tel : +90 216 395 95 61
Fax: +90 216 395 95 62

Şube

Ertuğrul, İzmir Yolu Cd. 324/A Tuşpa Plaza Ofis: 62-63 / 16120
Nilüfer/BURSA

Tel.: +90 224 372 09 02
Fax.: +90 224 323 01 69

Risk Analizi

Teknolojinin hızla gelişmesiyle tüm yaşam standardımız, davranışlarımız, eğilimlerimiz, iş akış sistemlerimiz etkilenmektedir. Dijitalleşme ile verinin toplanması kadar korunması da önemini arttırmaktadır. Güvenlik algısı can ve mal güvenliğinin yanında veri güvenliğini de içerir hale gelmektedir. Güvenliğe ve gelişen dünyanın getirdiği yeni risklerle ortaya çıkan tehditlere karşı daha profesyonel desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm güvenlik ihtiyaçlarının analiz edilerek en yüksek standartlarda ve optimum maliyetle entegre güvenlik tasarımı hazırlanabilmesi için temel adım; doğru risk analizi yapılmasıdır.

Her sektör kendi ihtiyaçlarına, bulunduğu lokasyona göre farklı risklerle karşı karşıya olup, bu riskler devamlı olarak değişmekte ve gelişmektedir. Bu nedenle, belirlenecek risklerin çözümleri de sürekli iyileştirmeye olanak sağlamalıdır. Güvenliğe; ortaya çıkan riskleri belirlemek, geciktirmek ve ortadan kaldırmak için profesyonel hizmetler, insana dayalı hizmetler ve teknolojik ve veri hizmetlerinin hepsini bir arada ele alacak şekilde bütünsel bakılması gerekmektedir.

Risk değerlendirmelerinde, tehdit ve risklerin neler olabileceğinin araştırması titizlikle yapılmalıdır.

Güvenlik temel olarak şu 3 soruya cevap aramaktır:

  • Neyi koruyacağız?
  • Nelerden koruyacağız?
  • Nasıl koruyacağız?”

Korunacak varlıklar; insan, mülk, bilgi, itibar ile iç ve dış değerlerdir. Bu varlıklardan hangisinin öncelikli olduğuna yapılacak analitik çalışmalar neticesinde karar verildikten sonra “Nelerden Koruyacağız?” sorusuna mevcut tehdit ve risklerin uzmanlar tarafından yapılacak Risk Değerlendirmeleri vasıtasıyla cevap bulunacaktır.

Risk değerlendirmelerinde, tehdit ve risklerin neler olabileceğinin araştırması titizlikle yapılmalıdır. Bunlar insan tehditleri ve riskleri, iş kazaları ve doğal afetlerden oluşan riskler ile sosyal ve politik riskler olarak ele alınmalı ve her biri ayrıntılı olarak incelenmelidir.

Risklerin belirlenmesi ve öncelik derecelerine göre sınıflandırılması, Easy Life Özel Güvenlik A.Ş. tarafından uluslararası standartlarda belirlenmiş risk tabanlı yaklaşım metodu ile yapılmaktadır. Enerji santralleri, eğitim kurumları ve kampüsler, diplomatik misyonlar, endüstriyel tesisler, maden ocakları ve inşaat sahaları gibi açık araziler,  otomotiv, kimya, ilaç fabrikaları, AVM’ler, gibi her biri farklı güvenlik riskine sahip tesisler ayrı ayrı kendi özelinde ölçülebilir değerlerle analiz edilmekte bu yolla alınacak önlemlerin de nasıl ve neler olabileceği kolaylıkla ortaya çıkmaktadır.

Her bir risk unsuru incelenirken ortaya çıkan risklerin derecelerine göre  “Nasıl Koruyacağız?” sorusuna cevap aranacak şekilde çözümler geliştirilerek entegre güvenlik tasarımları hazırlanmaktadır. Doğru ve etkin risk analizi; entegre güvenlik tasarımı için kılavuz niteliğindedir. Easy Life Özel Güvenlik A.Ş. bilgi birikimini bu yaklaşım çatısı altında topladığından dünyada en geniş hizmet deneyimi ile en etkin risk analiz yönetimine sahiptir. Gelişen teknolojilerle donatılmış mükemmel operasyon kalitesini sunma ve sürdürebilir kılma amacıyla 360 ° entegre güvenlik hizmetinin en temel adımı bu risk tabanlı yaklaşım metodu’dur.

Easy Life Özel Güvenlik A.Ş. olarak riskleri azaltmak ve güvenli yaşam alanları oluşturmak için bilgili ve tecrübeli kadrosu ile sıfır risk ilkesi ile hizmet vermektedir.

Her sektör kendi ihtiyaçlarına, bulunduğu lokasyona göre farklı risklerle karşı karşıya olup, bu riskler devamlı olarak değişmekte ve gelişmektedir. Bu nedenle, belirlenecek risklerin çözümleri de sürekli iyileştirmeye olanak sağlamalıdır. Güvenliğe; ortaya çıkan riskleri belirlemek, geciktirmek ve ortadan kaldırmak için profesyonel hizmetler, insana dayalı hizmetler ve teknolojik ve veri hizmetlerinin hepsini bir arada ele alacak şekilde bütünsel bakılması gerekmektedir.

İnsan ve varlık değerlerine sahip her kurum ve kuruluşun risk tablosunun oluşturulması gerekir. Orta ve yüksek düzeyde tehditkar risklerin detaylandırılarak, insan ve varlık üzerindeki olumsuz etkilerinin hesaplanması ve yıpratıcı etkisine yönelik tedbirlerin ivedi olarak alınması zaruridir.

Bu anlamda DSCS şirketi, deneyimli ekibiyle beraber yürüttüğü risk analiz süreci içerisinde, insan ve varlık değerlerini tehdit edici risklerin tespiti ve risklerin gerçekleşmesi halinde mali zararlarını ortaya koyacak çalışma yapmaktadır. Risk analizi neticesi olarak, muhtemel riskleri engelleyici tavsiyeler kurum ve kuruluşlara sunulmaktadır.

Potansiyel risklerin tanımlanmasına dair çalışmalar, detaylı bir şekilde yerine getirilerek herhangi bir riskin atlanılmamasına dikkat edilmelidir. Bu sebepledir ki, risk analiz sürecinin kategorize edilerek, her kategori için detaylı çalışmalar yerine getirilmelidir. Bu kapsamda uzman ekip, kurum veya kuruluşla ilgili riskleri tanımlayıcı kategorileri belirler ve derinlemesine çalışma gerçekleştirerek, olası riskleri ortaya çıkartır. Tanımlanan risklerin gerçekleşme olabilirlikleri ve mali zararlarının hesaplanması yapılacak diğer çalışmalardan birisidir.

Sistemin genel yapısı

 Her Özel Güvenlik Yöneticisinin cevaplaması gereken temel soru; koruma hedefinin hangi güvenlik risklerinden ne derecede etkileneceği ve bu etkiyi nasıl savuşturacağıdır.

Özel Güvenlik Risk Yönetim Sistemi; koruma hedefine yönelik tehditlerin ve risklerin muhtemel etkilerini, görev tanımları çerçevesinde, en uygun fayda/maliyet oranı sağlayan tedbirlerle yönetilmesi olup, SÜREKLİ OLARAK;

  1. Koruma hedefine yönelik Risklerin Belirlenmesini,
  2. Belirlenen risklerin uygun şekilde yönetilmesini sağlayan Güvenlik Operasyon Plânlarının Hazırlanmasını,
  3. Olağan dışı durumlara karşılık Kriz Yönetim Plânlarının Hazırlanmasını gerektiren bir yönetim aracıdır.

Çözümlerimiz

Scroll to Top
Canlı Destek
Canlı Destek
Easy Life Özel Güvenlik WhatsApp Hattı
Easylife Özel Güvenlik\'e hoş geldiniz, yardıma ihtiyacınız olursa bu mesajı yanıtlayın, çevrimiçiyiz ve yardım etmeye hazırız.