GÜVENLİ YAŞAM ALANLARI
Risk Analizi

Risk değerlendirmelerinde, tehdit ve risklerin neler olabileceğinin araştırması titizlikle yapılmalıdır.

Risk Analizi

Teknolojinin hızla gelişmesiyle tüm yaşam standardımız, davranışlarımız, eğilimlerimiz, iş akış sistemlerimiz etkilenmektedir. Dijitalleşme ile verinin toplanması kadar korunması da önemini arttırmaktadır. Güvenlik algısı can ve mal güvenliğinin yanında veri güvenliğini de içerir hale gelmektedir. Güvenliğe ve gelişen dünyanın getirdiği yeni risklerle ortaya çıkan tehditlere karşı daha profesyonel desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm güvenlik ihtiyaçlarının analiz edilerek en yüksek standartlarda ve optimum maliyetle entegre güvenlik tasarımı hazırlanabilmesi için temel adım; doğru risk analizi yapılmasıdır.

Her sektör kendi ihtiyaçlarına, bulunduğu lokasyona göre farklı risklerle karşı karşıya olup, bu riskler devamlı olarak değişmekte ve gelişmektedir. Bu nedenle, belirlenecek risklerin çözümleri de sürekli iyileştirmeye olanak sağlamalıdır. Güvenliğe; ortaya çıkan riskleri belirlemek, geciktirmek ve ortadan kaldırmak için profesyonel hizmetler, insana dayalı hizmetler ve teknolojik ve veri hizmetlerinin hepsini bir arada ele alacak şekilde bütünsel bakılması gerekmektedir.

Güvenlik temel olarak şu 3 soruya cevap aramaktır:

  • Neyi koruyacağız?
  • Nelerden koruyacağız?
  • Nasıl koruyacağız?”

 

Korunacak varlıklar; insan, mülk, bilgi, itibar ile iç ve dış değerlerdir. Bu varlıklardan hangisinin öncelikli olduğuna yapılacak analitik çalışmalar neticesinde karar verildikten sonra “Nelerden Koruyacağız?” sorusuna mevcut tehdit ve risklerin uzmanlar tarafından yapılacak Risk Değerlendirmeleri vasıtasıyla cevap bulunacaktır.

Risk değerlendirmelerinde, tehdit ve risklerin neler olabileceğinin araştırması titizlikle yapılmalıdır. Bunlar insan tehditleri ve riskleri, iş kazaları ve doğal afetlerden oluşan riskler ile sosyal ve politik riskler olarak ele alınmalı ve her biri ayrıntılı olarak incelenmelidir.

Risklerin belirlenmesi ve öncelik derecelerine göre sınıflandırılması, Easy Life Özel Güvenlik A.Ş. tarafından uluslararası standartlarda belirlenmiş risk tabanlı yaklaşım metodu ile yapılmaktadır. Enerji santralleri, eğitim kurumları ve kampüsler, diplomatik misyonlar, endüstriyel tesisler, maden ocakları ve inşaat sahaları gibi açık araziler,  otomotiv, kimya, ilaç fabrikaları, AVM’ler, gibi her biri farklı güvenlik riskine sahip tesisler ayrı ayrı kendi özelinde ölçülebilir değerlerle analiz edilmekte bu yolla alınacak önlemlerin de nasıl ve neler olabileceği kolaylıkla ortaya çıkmaktadır.

Her bir risk unsuru incelenirken ortaya çıkan risklerin derecelerine göre  “Nasıl Koruyacağız?” sorusuna cevap aranacak şekilde çözümler geliştirilerek entegre güvenlik tasarımları hazırlanmaktadır. Doğru ve etkin risk analizi; entegre güvenlik tasarımı için kılavuz niteliğindedir. Easy Life Özel Güvenlik A.Ş. bilgi birikimini bu yaklaşım çatısı altında topladığından dünyada en geniş hizmet deneyimi ile en etkin risk analiz yönetimine sahiptir. Gelişen teknolojilerle donatılmış mükemmel operasyon kalitesini sunma ve sürdürebilir kılma amacıyla 360 ° entegre güvenlik hizmetinin en temel adımı bu risk tabanlı yaklaşım metodu’dur.

Easy Life Özel Güvenlik A.Ş. olarak riskleri azaltmak ve güvenli yaşam alanları oluşturmak için bilgili ve tecrübeli kadrosu ile sıfır risk ilkesi ile hizmet vermektedir.

Her sektör kendi ihtiyaçlarına, bulunduğu lokasyona göre farklı risklerle karşı karşıya olup, bu riskler devamlı olarak değişmekte ve gelişmektedir. Bu nedenle, belirlenecek risklerin çözümleri de sürekli iyileştirmeye olanak sağlamalıdır. Güvenliğe; ortaya çıkan riskleri belirlemek, geciktirmek ve ortadan kaldırmak için profesyonel hizmetler, insana dayalı hizmetler ve teknolojik ve veri hizmetlerinin hepsini bir arada ele alacak şekilde bütünsel bakılması gerekmektedir.